#:)
/ 3 نظر / 6 بازدید
دختر خانوم

=)))))) اون چادریه..خخخخـــ:دی.. اون شوهرش آلمانیه..آخع من نمیدونم ریشه ی موهاش از پشت که پیداست..گردنش که پیداست..خوع دیگه این چه کااریه که میکنه..والله شوما برو من خودم ازت حمایت میکنم نقابم بذارم..:دی

مهی

عکدمی چیه؟؟؟؟ :| آهان ! مسقره !