اکتیواسیون

عاقا ما امروز سرخوش ع خواب پا شدیم ینی هی خوابم میومد بعد به نی نی درونم گفتم پاشو جیگر طلا پاشو هوا رو نیگا پاشو لذت ببر مدیونید فک کنید سخنان درونیه ها نیشخندبلند بلند میگفتم

مامانم:تعجب

من:شیطان

صبحونه رو زدیم بعدش رفتم یه صفایی به ابرو هام دادممژهو قراربود با گردو خانم بریم باشگاه که بچم جمعه سال مامانشهناراحتدرگیره کارای مراسم بود و من تنها رفتم 

مربی عزیز برام برنامه نوشت منم عینه خود شیفته ها تو آینه قربون صدقه خودم میرفتم و لبخند ژکوند تحویل خودم میدادمنیشخند(خود شیفته ام خودتونید)

فردا قرار گروهیمون هستش و من از الان شارژمقلب

-دوستان یه مشورت بدن واسه روز مامان و روز معلم واسه مامان جان چه کنم؟متفکر

/ 3 نظر / 6 بازدید
دختر خانوم

عاقا عایا میدانستی وبلاگت نمایش داده نمیشد؟؟؟؟؟؟؟

مهدیس

روز معلم براچی؟مگه مدرسه میری؟یا مثل من خواهر مدرسه ای داری؟

مریم

مامی منم 1روزی معلم بود