خواهرانه

در جریان هستید که یه مدتیه میرم لباس بپوشم میبینم نیس.مثلا کلی فک میکنم کدوم کفش و با چه کیفی ست کنم کیفه رو بر میدارم برم بیرون میبینم کفشم نیسمنتظریه ساعت 3 موتوره ام دارم که خیلی دوسش دارم اکثر مواقع اونم یافت نمیشه و کاشف به عمل میاد که آبجی خانم کش رفتن.واسه تولدم که گفت آجی چی لازم داری منم مثه بمب منفجر شدم و گفتم پولاتو جمع کن منم یه چیزی میزارم روش بریم برات ساعت بخریم به عنوان کادوی تولدمخنثیعاقا هرچی ما به زبان خوش و نا خوش به فرد مذکور تذکر دادیم ایشان عملل ننمودن و شیطان در ما حلول کرد و به ما گفت مقابله به مثل کن بدین سان که همه کفشاتو بزا تو اتاقت و در اتاقو قفل کن و با کفش زبان نفهم مذکور برو دانشگاه که اوهم بدون کفش بماند و با دمپایی برود مدرسه شیطان پس از کثیر مقداری تامل و تفکر به این نتیجه رسیدیم که خر درون را رام کرده و فقط به پوشیدن شلوار شخص مذکور و قفل کردن در کمد ساعتام اکتفا کردیمخنثیحواسمان نبود این بخت برگشته در نبود ما به منزل مامانی به عنوان مهمان خواهد رفت وما شلوار مهمانی اش را پوشیده ایمنیشخندبه منزل مراجعت کرده و دیدیم در اتاقش بمب ترکانده انداز خود راضیبه دنبال شلوار و شلوار پای اینجانب بوده اندیخندهشب موقع خواب اس ام اس دادیم خواهر جان شلوارت را ما پوشیدیم و از بد حادثه و متاسفانه پاره شده گوشی را خاموش کرده. تلفن را از برق کشیدیم که او تا صبح دق کندخندهحال کلید در کمد مذکور را نمیابیمخنثیهمچین آدم کرمویی ام من.خدایی اون سیستم کفشم یه روز پیاده کنم دیگه خیالم راحت میشهچشمک

قانون شفای کاترین پاندر داره یه کارایی میکنه خودمم نمیدونم چیمتفکر

/ 5 نظر / 6 بازدید
دختری بنام اُمید!

اغا من سر نزنم تو سر نمیزی؟ من عاشق خواهرتم یعنی [قهقهه]

سپیده

آخی چه جالب که سایزتون یکیه ، بله چیزی که عوض داره گله نداره[نیشخند][زبان]

مهدیس

فلفل بچه رو اذیت نکن وروجک

مریم

خواهرداشتن همین چیزاش شیرینه دیگه فلفلیییییی