ینی اصن شرمنده شدم.خب از اینجا رد میشید یه بوقی چراغی چیزی بزنیدناراحت

/ 5 نظر / 7 بازدید
سپیده

آخی عزیزم ، خیلی شیرین می نویسی[ماچ][گل]

s

غصه هایت که ریخت، تو هم همه را فراموش کن دلت را بتکان اشتباهایت وقتی افتاد روی زمین بگذار همانجا بماند به منم سر بزن [رضایت]

مهبانو

بوووووووووووووووووووووق..بووووووووووووووووووووق.... بوق بوق بوق[نیشخند]

بهآر

بووووووووووووووووووووووووووووق

نویســ ــا

بووووووووووووووووووووووووق بووووووووق بوووبوووق بوووق..:)))