روزی برای پدر ها

مراسم انجام شد خیلی شیک و مجلسی و آبرومند دووستای مهربون و آنتایم بنده بسیار به موقع اومدن.متاسفانه نصف مهمونا نیومدن که برا سال دیگه سیاست دیگه ای اتخاذ میشه برا دعوت مهموناز خود راضیولی مهمونای من ریزش نداشتن از همین تریبون از دوستای مجازی و حقیقی که تشریف آوردن تشکر میکنمبغلسمیه (تهران نوشت)منو برا تولدم شرمنده کرد سمیه جونم مرسی از لطفت ایشالا تو شادیاتون جبران کنمماچهمه دوستان به نوعی منو شرمنده کردنماچ

این مراسم هر سال برا من یه گونی درس داره  که امسال بیشتر بودلبخندبعد از اینکه مهمونا رفتن اولین جمله ای که مامان گفت این بود:فلفل برات خوشحالم دوستای خوبی داری مامانی و آبجی خانم ام تایید کردن این ابراز خوشحالی برا حضور دوستان هدف بود که کمتر از 1 سال میشناسمشون ولی حکم خانوادم رو دارنبغلگفتم مادر جان تازه نصفشون نیومدن .همیشه از خدا دوستای خوب خواستم که همیشه ام داشتم .همیشه آخر مراسم شیر تو شیر میشد و درست حسابی اونطور که به دل مامی بشینه مهمونا پذیرایی نمیشدن که امسال این اتفاق نیفتاد وبنده به اندازه کافی جیغ جیغ کردم و تخلیه انرژی شدمنیشخند

 

 

 

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
مریم

مبارک باشه فلفل همیشه به شادیییی

میجیک

الان دخیخا میخواستم بگم تبریکت کووو؟ اونم به بابایی گلت که همیشه جزو مردان نیک روزگار منه و من خیلی نوکرشم[خجالت][نیشخند]