من و اینهمه خوشبختی؟

زمان دیروز

مکان خونه

از صبح ک بیدار شدم بیحوصله بودم و این بیحوصلگی از طریق میسج به حسگرهای یار منتقل شد

یار:طوری شده؟

من:نهخنثی

یار:اتفاقی افتاده؟

من:نهابرو

یار:من بابت چیزی باید عذر خواهی کنم که نکردم؟

من: به ترتیبتعجبابلهخندهقهقهه حالا که انقد مشتاقی عذر خواهی کننیشخند

 

بعد از 6 ماه اتفاقات خوبی داره میفتهعینک

/ 0 نظر / 35 بازدید