شادیای کوچولو

جمعه صبح که چه عرض کنم 10 پا شدم و حموم مشتی رفتم و اومدم دیدم مامی بابا رو فرستاده بالا 4 پایه به دیوار تمیز کردنلبخندمنم دیروز نمیدونم چرا دپسرده بودم خلاصه مامانی زنگید که ما عصری میایم بچم حوصلش سر رفته خب خاله و شوعرشو دایی کوچیه شمال بودن دایی بزرگه ام که در بلاده کفر بسر میبره ما ام نرفتیم بهشون سر بزنیم این شد که خودشون اومدنقلبخدا رو شکر خونه ام تمیز بود فقط بساط خونه تکونی رو جمع کردیم و پرداختیم به پزیدن شام و اینا

دایی کوچیکه ام که اسمشو میذاریم میم قرار بود عصری برگردن منم هی سیریش شدم که شام بیا و اینا که گفت نمیتونم .منم بعد شام اس دادم که بزغاله کجایی؟(داییم 2 سال ع من بزرگتره)

جواب داد:بعضی وختا از دایی بودنم شرمنده میشم نزدیکیم تک زدم درو باز کن

منم به روی خودم نیاوردم خلاصه اومد و شروع کرد به تعریف کردن

میم:(در حالی که پهلوی منو فشار میده )بزغاله کیه؟از خود راضی

من:تویی تویی خودتینیشخند

نگو ماجرا اینطوری بوده که میم گوشیشو میده دسته خالم که عکس ببینه در همین حین اس ام اس منم میرسه و خاله جان میگه میم جان فلفله میگه بزغاله کجایی؟

شوعر خاله:قهقههخنده

خاله:خنده

میم:منتظر

هیچی دیگه آبروم رفت

من:آخ

مامان:خنثی

مامانی:بغل

دو باره من:نیشخند

بعد پرداختیم به نخود چی خورون و پاسی از شب خوابیدیم

مکان:خونمون

زمان:7 صبح

با صدای هر هرو کر کر ع خواب پا شدم

شرح ما وقع:

بابایی صبح طی حرکتی خود جوش میره نون میخره  و میادکلید در پایینم برداشته بوده که ما بیدار نشیم گاماس گاماس تا پشت دره خونمون بعد کفش میم و جلو در میبینه و میگه خو دیشب که حتما میم رفته خونه خالم فک میکنه یه طبقه دیگه باید بره بالانیشخندمیره در میزنه میره توخندهتا وسطای خونه میره بعد متوجه تغییرات خونه و مبل اینا میشه برمیگرده میاد پایین.طفلی دخدره همسایمون که زبونش بند میاد وختی بابایی و وسط خونه میبینهقهقههبعد بابایی میاد شیک و مجلسی واسه مامان اینا تعریف میکنه و خونه منفجر میشه ومن ع خواب پا میشم 

همچین بابایی با حالی دارم.به مامانم میگه حالا بیا یه نون ببر واسشون و عذر خواهی کن

ما:قهقهه

بابایی:استرساوه

همسایمون:هیپنوتیزم

/ 1 نظر / 7 بازدید
دختری بنام اُمید!

دارم فکر میکنم اون دختر همسایتون چه حسی داشته اون لحظه ، طفلکی[نیشخند] داشتن دایی هم سن و سال خیلی باحاله؛ البته معمولا تا وقتی ازدواج نکرده [نیشخند]