یا خدا

صبح دیدم مامان داره میگه فلللللللللللللفل.ته تغاااااااااااااااری پاشید صبح شده دیدم یا امامزاده بیژن از تو پذیرایی صدای دوبس دوبس بهنام صفوی میاد حالا ساعت چنده؟7:45

میگم مادر من کله سحره بزا بخوابیمکلافهمامان:پاشو .بترکی دیشب 10 خوابیدی بسه دیگه من از 6 بیدارم حوصلم سر رفتمژه

به خودم بد و بیراه میگم که خب تو که میخواستی زود پاشی خب میرفتی یونی(امروز فوقول داشتیم)

شلون شلون خودمو رسوندم به میز صبحانه دیدم آقای پدر نیست

من:مامان خانم زورت فقط به من میرسه؟بابا کوش؟متفکرمادرجان ام نامردی نکرده جفت پا رفته تو شیکم بابانیشخندگفتم مامان نکشیش زنده لازمش داریماخندهآقای پدر اومدن من میزنم رو میز مامان شعر میخونه بابا ام با چشای بسته و کج و کوله تو آشپزخونه میرقصه برامون ساعت چنده؟8:15قهقهه(خدا جون ببین مارو شفا ندادیانیشخند)

مامان:خب زحمت آشپز خونه با تو من برم اونور

من:مامان ببین من دیگه تو این خونه مهمونم.کارای سخت و به من نده.پس فردا میرم دلت تنگ میشه هانیشخند

مامان:سکوت کن به کارت برساز خود راضی

من:خنثیقبلا این موضوع در از زیر کار در رفتن خوب جواب میدادا .باید یه فکی دیگه کنم

هیچی دیگه یه بچه خونه تکونی کردیم همه اتاقا.آشپزخونه.حال و پذیرایی.جارو.بخارشو مونده سرویسا

مفتخریم که با کار گروهی 11 کارامون تموم شد همو برا مولودیمون هم برا مهمونای 1 شنبه

یادش بخیر پارسال این موقع کلیک

 

/ 9 نظر / 6 بازدید
میجیک

یهنی من هرچی بگم مرده خونواده شمام کم گفتم[قهقهه][قهقهه] الان دلم میخواست انقد فشارت میدادم وای خدا دلم ضعف رفته بود برا نوشته هات[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

نویســ ــا

یهنی تو امتحان نداریییییییییییییییییییی:-دبلیو

بیتا

اشاالله همیشه دورهم باشین وشادوسلامت

ندا

خدا شاهده عین خونه ما. [خنده]

حاج خانوم

وای مامان من خوابش که تموم شه هی ما رو صدا میزنه نمیذاره بخوابیم[خنثی]

رها

ای فلفلک بلا کجایی تو یه بار طاقچه بالا گذاشتی که رفـــــــــــــتم و بار سفر بستم و از این ... ها خوب خوشحالم که خوبی خوشم اومد مامان رو ببوس از طرف من حقت بوده لابد وروجک[بغل]

مریم

قدرمامان باباتوبدون فلفلییییی