سبک شدم

بعله امروز رفتم آرایشگاه و کلی سبک شدم آرایشگرم منو دیده میگه کجا بودی بابا حوصلم سر رفته بود نبودی مزه بریزی

بهش میگم مگه من دلقکم میگه کم نه

من:

اون:

از شمبه هفته بعد کلاسام شروع میشه

تولد خاله خانم هفته بعده میخوام اگه تراکم سلول های تهتانی بزاره واسش شال ببافم

ولنتاین مبارکبه روی ماهتون
/ 4 نظر / 7 بازدید
دختر خانوم

مبارکاااا.. اوفـــ منم رفتم آرایشگاه سبک شدم.خودم خودمو نشناختم حتا:دی

میجیک

خانوم مبارکه چه خوجل شدی[پلک] ماهم رفتیم خودمان را خوجل کردیم والبت با 2تا از رفقای مونثمان ولنتاینی رفتیم بیرون گلایی که گل فروش میفروخت رو میشموردیم آییییی سود کرد[نیشخند] باز برو خدا رو شکر کن 1 میم داری ما حتی 1 فتحه هم نداریم[ناراحت]

میجیک

اوا شرمنده راست میگی؟[خجالت] به منم سر بزن دیگه هر دفعه باید بیام خونت دعوت کنم[ابرو]