خوابالوکایی

از روزای بیخودی بدم میاد بیخودی ینی چی؟ینی هیچ کاری نداشته باشی انجام بدی

از روزای پر مشغله خوشم میاد مثه وقتایی که از کلاس زبان میرفتم باشگاه .بعدشم استخر و 2500 متر سرعتی شنا کردن که میودم خونه جسد بودم و پس از بغل کردن سفره به ملکوت اعلی میپیوستمخنثیامروز چشه خوابو در آوردیم اونم به صورت خانوادگییولحسه درس که عمرا بیاد منم آدم تلفنی نیستم که حوصلم سر رفت بشینم پا تلفن در همین راستا فردا میرم 4 تا کتاب میگیرم که سرم گرم شه

امتحان 2 شنبه آسونه ینی از 6 صبحش تا 12 بخونم بعد 2 ام سرجلسه باشم 20 میشمنیشخند 1% فک کن من بتونم امتحانای بعدی رو بخونم خنثیامروز جشن عقد دعوت شدیم که این دعوت هم تغییری در حال ما حاصل نکردابرواز ساعت 6 مامان اینا رفتن بیرون واقعا من چرا نرفتم؟ینی اصن به مغزم خطور نکرد که حالا که انقد بیکارم منم برم باهاشونآخینی منتظر تعارف بودم؟نه چرا آخهمتفکر وبلاگارم از صب شخم زدم.فیسم که تعطیله عملا و خب تنها گزینه همون خوابه که هی خودشو مطرح میکنه

از الان به ارتحالیدی فک میکنم حالم بد میشه چون همه جا شلوغه وتنها گزینه ماندن در خانه هستشگریه

آمارگیر میگه پست قبل 97 تا بازدید کننده داشته که انتظار میرفت حداقل 90 تا نه ولی 7 تاش پاسخ سوالایی باشه که پرسیدم

عنوان برگرفته از اصطلاحات عسل بانویینیشخندسلام عسل

/ 5 نظر / 9 بازدید
میجیک

الان بیکاریت تو حلقم تو درس جز کار نمیدونی؟[منتظر] من میخوام لپهای این جوجو رو بخورم[خوشمزه] بشین سر درست میام ازت میپرسماااا[ابرو]

خاموش

عزیزم اسمم نگار منم خاموشم منو ببخش شرمنده[خجالت][قلب] هر روز به وبلاگت سر میزنم[ماچ]

میجیک

پیشنهاد: برو 1چی خومشزه درست کن بیام باهم بخوریم[خوشمزه]

مریم

بلههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

نگار

خواهش میکنم[خجالت][ماچ][ماچ]