مسترس

بچه ها کمک پلیز

22 شهریور مراسم هست آدرسه مزون و پاساژ بدین برا لباس .از استرس همه صورتم جوش شده

وقت تمام

/ 4 نظر / 22 بازدید
ميجيك

من تهران بلد نيستم خو[ناراحت] هميشه نداشته هاي آدمو به روش مياري[گریه]

مونا

سلام فلفلم . خوشبخت شی گلم . استرس چرا آخه ؟ فلفل جان برو سایت نو عروس ، بچه ها اونجا آدرس و نظر و تجربشون رو نوشتن [چشمک]

neda

مگه تو چند سالته فلفل؟ چه خبره چرا رفتین رو دور تند مگه قراره از هم دیگه بگیرنتون خوب مال همید صبر کنید

neda

من هم منظورم اینه که چرا اینقدر مراسم هات پشت سر همه خوب بذار چند ماه دیگه مراسم بگیر آدم این همه مراسم پشت سر هم فقط فکر خوب برگزار کردن مراسم و نه شناخت با هیجان که نمیشه طرف رو شناخت هر چقدر هم شناخته باشیش باز کمه به کمی به خودتون وقت بدید از این هیجان و مراسمات خارج بشید همدیگرو بهتر ارزیابی کنید شاید نکاتی باشه که هر دوتون ندیدید بعد مراسم رو چند ماه بعد برگزار کنید دو ماه دیگه سه ما دیگه نشد شش ماه دیگه من این عجله منظورم بود هر چند خودت می دونی من به عنوان کسی که تجربه داره میگم