بدرقه

بعله امروز از صبح هی 

مامان:مامان جان نصیحت نکنما با هم دوست باشید(منو ته تغاری)دخترای خوبی باشین

مامانی:مامان جان پاشید بیای اینجا هان؟نصیحت نکنما

من:نکنید نکنید

باباخب مواظبه هم باشین احتیاط کنین .نصیحت نکنم دیگه

من:نه نه نکنید

انقد حساس میشن آدم فک میکنه قراره آپولو هوا کنه .میخوایم بخوابیم دیگه حالا یه شبو تنها ایش

شام اینو پزیدم که برا نهار فردا ام ج میده شام ام که با پدره گرام میریم بیرون میمونه جمعه که نمیدونم چی بپزم

مادر خانومی قبل رفتن 2 ساعت با دایی جان در بلاد کفر تو اسکایپ حرف زده آخرشم بغضو شده بنده دیگه اطمینان حاصل کردم میخوای عزیز شی یا بمیر یا دور شو والا خداحافظیه ما 2 دقیقه ام نشد

زنگ زدم آژانس به یارو میگم یه ماشین برای راه آهن لدفن

آقاهه:خانم یه ربع دیگه باشه عب نداره؟

من:چرا آقا پروازمون دیر میشه

مامانقهقهه

ته تغاریقهقهه

آقاهه یحتملتعجبیولقهقهه

منم با اعتماد به نفس خدافظی کردم میگم مامان خانوم مگه من دلقکم ؟سرخ شدی انقد خندیدی ایش

بنده خدا با نفسای بریده بریده توضیح داد سوتیمو حالا هر وقت یادم میاد پخشه زمین میشمخنده

گیجم خودتونیدنیشخند

/ 5 نظر / 4 بازدید
بهآر

به مامان خوش بگذره...

دختر خانوم

خخخــ:دی نه باع واس اینکه ریا نشه میخای بری راه آهن بعد بری فرودگاه :دی..شایدهم جت شخصی داری راه آهن میاد دنبالت:))

میجیک

[قهقهه]فل.....[قهقهه]..فل... وای 1کی 1لیوان آب بده به من مردم از خنده خدا تو رو نکشه[قهقهه]