امتحان

امروز که امتحان رو دادم تو راهه برگشت بچه ها گفتن نمره ی اولین و سخت ترین امتحانمون اومده

من:نگران

نت گوشیم وصل نبود و زنگ زدم خونه که سیستر جان زحمت بکشه ببینه وقتی نمرم رو گفت هرچند که راضی نبودم ولی از پاس شدنش خوشحال بودم

یکی یکی سیستر نمره بچه هارم دید و بدین گونه تا خوده خونه مشغول بد و بیراه گفتن به استاد مربوطه بودیم که گند زد تو معدلمون

/ 0 نظر / 24 بازدید