بعله

مهمونامون قطعی شدن.امروز در اثر جابجایی مبلامون کمر مادر جان به چیز رفتناراحتالبت مبلا سبک هستن ولی گویا زور بیجا زدن که فرستادمشون استراحت مطلقخنثی

چنتا مولودی مشتی دانلود کردم میخوام کامی ووصل کنم به تی وی اون اسپیکر جیگرامم وصل کنم بهش خونه بره رو هوانیشخندلازمه بگم اسپیکرامو تازه گرفتم؟از خود راضی

نمیدونم چرا هر وقت میخوام درس بخونم فاز خر حمالیم میاد به جا درسخنثیحس وبگردی حتااسترس

امشب زیر این بارون مشتی خیلی شیک و مجلسی داشتم با امام جواد صبت میکردمافسوس

مامی: بیا شام

من:دارم صبت میکنمفرشته

مامی:گوشیت اینجاس که با کی حرف میزنی اونوخ؟متفکر

من:آخسکوت کردم که شکش به یقین تبدیل نشه بچش دیونه شده و بحث و عوض کردمزبانشوما در جریان باشین همچین فلفلی هستم من

/ 4 نظر / 6 بازدید
بهآر

بعد اون بعله رو نوشتی من فکر کردم خبرایی[زبان]

بیتا

فلفلی ما باهمین کاراشه که تودل ما خودشو جاکرده دیگه[نیشخند]

میجیک

خوووو دیشب انقده ذوق داشتم باهم تو وب بودیم 1هو نتم سکته کرد نزاشت احساساتم رو ابراز کنم[گریه] درباره منم به امام جواد میگی[خجالت] امروز اونجا میره رو هوا،بیــــــــــــــــــــــــــــــا دست دست حالا غرش بده نه نه نده زشته فقط 2انگشتی دست دست[خنثی] [بغل]

نویســ ــا

الاهی بگردم به دور این فلفلکم:دی دیفونه کوچولو دوس داشتینی:دی خخخــ:)) واس مت دعا کن خاهر..سیب زمینی دوس ندارم..دیگه درست نکن عاورین