پست های ارسال شده در آبان سال 1392

......

دیشب پای دیگ حلیم بیاد همه دوستانم بودم.تو این روزای عزیز اگر سیمتون وصل شد منو فراموش نکنید.مامان الان مشهده
/ 6 نظر / 11 بازدید