:)

شنبه که یونیمون بعلت برگزاری کنکور تعطیل شد و ما در منزل سکنی گزیدیم منظورم همون اقامت دائم پای نت هستشخنده

بجاش یکشنبه رفتم یونی اونم در حد بنز ینی از 8 صبح تا 4 بعدظهر آمار خوندم و هی به خودم تلقین کردم که آسونه و من متوجه میشم که چقدرم موثر بود بچه ها میگفتن واااااااااااااای سخته منم مثه انیشتاین تو چششون مینگریستم میگفتم نع خیلی ام خوبه استادشم خوبه(استادش البت از اون بنداز ها هستشنیشخند)خلاصه که کشتم خودمو در راه برگشت هم چون علم و دانش و شرمنده کرده بودماز خود راضیو درس خونده بودم و اینا به خودم جایزه رژ و رژ مدادی و ... دادم اصن یه وضعی ع راستی برا مامان ام ریمل خریدم خیره سرم میخواستم برا روز معلم یه جا مدادیه خوجکل بگیرم که نمیدونم چرا نشد (بله من خیلی خونسردمخنده)الهی بگردم که بچم چقد خوچحال شدبغلوقتی اومدم خونه با خورش هویج عزیزم مواجه شدم داستان این خورشت هویج برمیگرده به زمان قبل کنکور که یه بار دوستم نهار خورشت اورد ما ام خوردیم و یه دل نه صد دل عاشقش شدیم بعد اینا تبریزی بودن هی بعش گفتیم به ما یاد بده که گفت سخته و باید بیای خونمونو عرضم به خدمتتون که مارو پیچوند حالا یه همسایه تبریزی  داریم که مامای صبح میره پیاده روی و در جریان این ماجرا بوده که من ویار دارم و ایشون زحمت پزیدنش رو کشیده بودن آقا یَک حالی داد که اونم تا مرز انفجار خوردم و رفتم تختمو بغل کردم

امروزم به خرید درمانی و تروراسیون جیب پدر پرداختیمچشمکمانتو شلوار کیف و کفشمژهو به عشق خورشت هویج احتکار شده از دیشب برگشتیم خونه

فعلا خریدام یه چند ساعتی جلومه تا مراسم قربون صدقه رفتن و اجرا کنم بعد جمعشون میکنممژه

شما ام اینطوری هستین؟که وقتی یه غذای خوشمزه تو یخچاله هی بیاد بهتو اصرار کنه که برین بخورینش{#emotions_dlg.e16}الان که بعش فک میکنم گشنم میشه

/ 3 نظر / 7 بازدید
آرزو*

به به مبارک باشه عزیزم حسابی به جیب با با جان حال دادیا[نیشخند]

آرزو

خب دستورشو بذار مام یاد بگیریم ! خریدا مبارک باشه[لبخند]

میجیک

کارد نخوره به شمکت دخترم[نیشخند] ببین چه گلی هم زده به سرش میجیک به فدات[بغل] این خریدارو بچسب که تا 5سال دیگه برات هیچی نمیخرماااا[گاوچران]