اکتیواسیون

خیلی زشته اگه بگم تازه 5 شنبه اقدام کردم برا کارت ملیمژه

بعدشم رفتیم بدنبال هدیه عمو جان که حاصلش یه کیف پول چرم مشهد شد.یه چرت نصفه زدم و پریدم تو حموم و بعدشم عملیات خوشگلاسیون و گوله سمت خونه عمو جان

یه پسر عموی خوردنی دارم که تا ساعت 12 داشتم نی نی بازی میکردم انقد این پدر سوخته شیرینه

امروز خونه تکونیه خونه به اتمام رسید بابا زحمت دیوار و کشید منم شیشه و جارو و بخار شوی کف رو بعهده گرفتم الان اتاقم آماده آماده اومدن بهاره

یه متن انگلیسی دارم که باید ترجمه کنم و 26 ام ارائه دارمگریه26 ام یونی رفتن درد داره حسه ترجمه کردنشم نیس اصن

4 شنبه تلفنی با رئیس صحبت کردم گفت شنبه بیا صحبت میکنیم.استرسینی چی میخواد بگه؟مسترسمنگران

/ 4 نظر / 22 بازدید
میجیک

ایشالله خیره میخواد بهت عیدی بده[ماچ]

اوا

یادت رفت از فلفل تشکر بنمایی آخر پستت...[نیشخند]

نرگس

مي خواد در مورد قرارداد سال بعدت باهات صحبت كنه [نیشخند]

رضا

میخواد بهت عیدی بده میخواد ببینه خودت چقدر مد نظرت هست