مصائب یونی

از 4 شنبه اسیره یونی ام از این اتاق به اون اتاق .داخل اموزش .صف های عریض و طویل.خانم برو فردا بیامنتظر خلاصه نامه فارغ تحصیلی رو 1شنبه دادن که بتونم ثبت نام کنم امروز پاشدم عنر عنر رفتم یونی جدیده 2 باره از این اتاق به اون اتاق از این خانوم به اون آقا از این امضا بگیر .تو صف وایسا خلاصه تا ساعت 3 اسیر بودم ولی خب چون از اول مراحل ثبت نام رو به آدم نمیگم به مرحله واریز پول که رسیدم بانکا بسته بودن و دست از پا دراز تر برگشتمکلافه2باره فرداباید برم خیلی خسته شدم این هفته همش یونی بودم

-رفتم از انتشاراتی فرم ثبت نام گرفتم اومدم برم تو یونی چشم جلومو ندید نزدیک بود برم تو باقالیا یه گله پسری که جلو یونی واساده بودن:آخاوه اوه اوه 

من ع درون:خنده

من ع بیرون:خنثی

پسرای خرس گنده واسه ثبت نام با باباشون اومدن بابی پسره به مسئول اموزش میگه خانوم بازنشستگی حساب کن

من:خنده

تا ساعت 4 نهار نخوردم

معدم:گریه

/ 2 نظر / 4 بازدید
دختری بنام اُمید!

یعنی سخت تر از ثبت نام و تسویه هم کاری تو دنیا هست عایا؟[اوه] خسته نباشی فلفلی ممنون که خبرم کردی، خونه نو مبارک [گل]