من و آبجیم

رفتیم واسه آبجی خانم خرید کردیم در راهه برگشت

من:ایشالا خریده عروسیتقلب

اون:نه نه اصن اصرار نکن من قبله تو نمیرم

من:تعجب

اون:قصد ادامه تحصیل دارم منو اغفال نکناز خود راضی

اولیامون:

این بچه به دایی کوچیکمون ینی همون میم  رفته 

یادمه یه زمانی من 6 سالم بود اون 8 سالش بود خونه مامانی بودیم دایی بزرگم مثلا 21-22 سالش بود

بابایی خطاب به دایی بزرگه:دیگه باید واست آستین بالا بزنیما

دایی بزرگه:

میم جان:به من اصرار نکنید خواهشاتا داداشم نره من زن نمیگیرم

همچین خانواده ای هستیم ما
/ 2 نظر / 7 بازدید
دختر خانوم

ای جان دایی:))))) خخخخـــ:دی..دلش زن میخاد پ..:))))