جمعه پر کار

امروز مامان جان کلاس داشت،یه لیست بلند بالایی از وظایف برا من نوشته بود و یه لیستی هم برا بابا

پدر جان که یعد صبحونه زحمت جارو ،طی و شستن توالت رو کشید

بنده هم زحمت رختا،ظرفا،نهار،گردگیری،مرتب سازی

امشب پا گشا دعوتیم یه دستی هم به سر و روی خودم کشیدم و متنظر نهارم که حاضر شه

 

بچه ها با بافت نیلی چه رنگ شالی میاد؟

/ 0 نظر / 34 بازدید