عایا؟

بخش از مکالمات من و رئیس آموزش

من:سلام آقای سین خوبید؟برا انتقالی چه مدارکی لازمه؟

سین:عقد نامه خودت یا طلاق نامه مامان بابات

من:یولعقد نامه که ندارم ولی طلاق نامه رو جور میکنم

(صدای ترکیدن آموزش.نامردا من فک کردم سرشون به کاره خودشونه نگو داشتن فوضولی میکردن)

سین:خندهتو 24 ام بیا کمک ما خودم بهت انتقالی میدم

من:خب پس وعده دیداره ما شب از شب 23 ام میام زمبیل میزارم

نکنه برم اسکلم کنن؟برم تا نصفه شب اونجا ام نه؟بابام میذاره ینی؟متفکر

 

 

شب موقع خواب میگم مامان جان از ساعت 6 شیپور بیدار باش نزنیا میخوام بخوابم

مامان:نه نه بخواب

صب ساعت 7 کانلا آن تایم و بدون زنگ ساعت بیدار بودمکلافه

پ.ن:خدا جون من از الان تا 2 شنبه بیکارم نمیشد امام جواد دیروز به دنیا میومدن که همه کارای مولودی هول هولکی و مسترسی نباشه؟نه واقعا؟

/ 4 نظر / 6 بازدید
نویســ ــا

:))))) الاهی بگردم آخه به امام جواد چی کار داری.. برووو درس خوننن

مریم

وایییییییییییییییییییییییی فلفلیییییییییییییییییییییییییی چقدرخندیدم ازدست تودخترررررررررررررر[خنده]

مریم

وایییییییییییییییییییییییی فلفلیییییییییییییییییییییییییی چقدرخندیدم ازدست تودخترررررررررررررر[خنده]