حال عجیب

امروز یه حال عجیبی دارم نمیدونم چمه.مثه مرغ پر کنده ام میام نت حسش نمیاد.میرم میفتم رو کتابام بر امتحان اون که حسش نا فرم نمیاد وآشپزی ام حتی آرومم کنه

امروز مامان مهموناشو دعوت کرد که طبیعتا ریزش داره مهمونامون برا امتحان بچه ها.بابا رفته دنبال خرید و ظرف و ظروف

مامان استرس مهموناشو داره چون به هرکی زنگ میزنه همه میگن ایشالا ماشالا بالاخره نمیفهمیم میان یا نهخنثی(وجدانا جایی دعوت شدین تکیف صاب خونه رو معلوم کنین فک کنم اونروز من و مامان باشیم ینی خانوم بخونه ما دست بزنیم)من مهمونام رو دعوت نکردم هنوز یحتمل فردا انجامش بدم

معظل چی بپوشم همچنان برقرارهنیشخندامروز دوست داشتم میرفتم استخر رو آب ولو میشدم چشامو میبستم به صدای آب گوش میدادممژهبه چیزای خوب فکر میکردم و کاملا مثبت از آب میومدم بیرون

یا مثلا با بروبکس میرفتیم بیرون از اون بیرونایی که همش دلقک بازی بود انقد میخندیدم که فکم میترکیدخنده

البت از الان ذوق دیدن دوستامو دارما ولی نمیدونم چرا شل و ولم هیجان ندارم مثه همیشه از در و دیوار بالا نمیرمنیشخند

بیشتر حال عجیب الانم برا تولد امام جواده که امشبه بسیاری از چیزایی که دارم مدیون ایشونم ینی بسیار هلو حاجت میدن در حده بنز و اینا بعد دنیوی اخروی ام نداره ها ینی شوما خواسته هاتو بنویس رو کاغذ با ایشون مطرح کن خیلی شیک و مجلسی همه چی okمیشه الان دارم فک میکنم به انبوهی از حاجات که پارسال برام آرزو بود و امسال دارمشون مولودیه ما هم برا تولد ایشون هست که موکول شده به 5 شنبه الان مو تنم راست شدنگرانامام جواد چون تنها فرزنده امام رضا هستن و دیر ام به دنیا اومدن لقب کوثر دوم رو دارن ینی کافیه امام رضا رو به جوادشون قسم بدین مطمئن باشید که همه چی ردیف میشهاز خود راضی

مهمونایی که از قبل دعوت کردم گفتم یه جفت حنجره اضافه ام بیارننیشخندجهت شلوغ کاری و جیغ و ویغ و اینا همیشه بعد مولودی من لال میشم انقد که اونجا جو گیر میشم و بپر بپر میکنم همچین فلفلی هستم منزبان

/ 3 نظر / 6 بازدید
مهدیس

فلفل التماس دعاااااااااااااااااااااااا

میجیک

منم با گزینه ایشالله ماشالله کاملا موافقم بگین آره یا نه دیگه[خنثی] منم ولودی میخوام[گریه] قپون این پیشی کج شما هم برویم،فک کنم داره نومزدشو سر کوچه دید میزنه[خنده][بغل]

میجیک

منظورمان مولودی بود[خجالت] نخند خو یهنی تاحالا خودت اشتب ننوشتی[شیطان]