نیت خدا پسندانه

امروز با مادر گرام رفتیم بیرون کارامونو کردیم و قرار شد مامی مارو بزاره خونه خودش بره دنبال یه کاری عاقا ما ام فاز فردین بازیمون گل کرد گفتیم تا ایستگاه میرسونمت مادر عزیز تر از جان

من:قلب

مامی:مژه

دم ایستگاه مامی رفت بنده در نقش شوفر .همین که رسیدم دم در مامای زنگ زدن فرمودن مدارکشون تو ماشین جا مونده دارن میان بگیرنعصبانی

گفتم فلفل خاک تو گورت تو مثلا میخواستی کمک کنی ماشین رو تاختوندیم تا سر کوچه مادر رویت شد و مدارک رو دادیم

عرض کردم مادر جان نزول اجلال کنید برسونمتون فرمودن لازم نکرده ما ام کرممون گرفت مثه این کنه ها یه مسافتی رو مامان و دنبال کردیم هی بوق زدیمخنده

من:خانوم بیا بالانیشخندبیا بالا یه دور بزنیمچشمکو مقادیر متنابهی کرم مسجل

مامان:نه.نمیخواد .برو.در نهایت دید ما ول کن نیستیم گفت خانوم مزاحم نشید

قهقههمسئله انقد حاد شد که ماشینای دیگه یه مکثی میکردن ببینن این شخص کرم آلو کیه وقتی میدیدن 3 تا خانومیم با نیش باز خیالشون راحت میشد میرفتناز خود راضی

منکه قصدم خیر بود.خودش نخواست

/ 5 نظر / 7 بازدید
دختری بنام اُمید

از دست تو [قهقهه]

مهدیس

بلاااااااااااااااااا[ماچ]

مریم

واییییییییی چقدر بهتون خندیدن جای ماحسابی خالییییییییییییی