حسه خوب

حسه خوبیه وقتی بعد یه جر و بحث مسیجی،و اینکه من ترجیح دادم قبل از اینکه سر تا پای همو بشوریم اندازه نصفه روز مسیج بازی نکنیم تا بتونیم بیشتر فکر کنیم خودش میاد خیلی صادقانه میگه اینجا و اونجا و... من اشتباه کردمچشمک

/ 1 نظر / 20 بازدید
yedoneh

چه خوب[قلب]