سوتی

بعله همونطور که مستحضرید پدر جان ماموریت تشریف دارن و امروز باید بنده شاگرد شوفری میکردم آجیرو میبردیم دکتر وسط راه 

مامان:خنثیبنزین نداریم

من:تعجبیا ابر فرض

با سلام و صلوات کثیر مقداری خاموش کردن به مقصد رسیدیم

زنگ زدم به بابا میگم عزیزم جونم مگه نگفدی ماشین بنزین داره؟

بابا:آره دیگه اندازه 1 خط داشتنیشخند

نتیجه گیری اخلاقی یا گالن بنزین همیشه تو صندوق ماشین داشته باشین

/ 1 نظر / 7 بازدید