فلفل آشپز

امروز نوبت اتاقه آبجی خانوم بود که تکونده بشه ینی امروز اندازه 6 تا افغانی کار کردم+آشپزی برا شام اینو پزیدم این بیچاره ها ام هی به به و چه چه کردن بابای گامبوی من غذایی که توش گوشت نباشه غذا نمیدونه میگه فلفل همش پروتیین میدی به خورده ما کههیپنوتیزم

کلاسای یونی نمیدونم چرا شروع نمیشهمتفکر

/ 4 نظر / 6 بازدید
دختر خانوم

وااای منم میخام واس منم درست کن..لدفن.. وووس یونی دوست داری واقعن بیخیال..

مهی

باریکلللللللللللا خانوم! فلافل دوس میدارم :)

مهی

فلافل دوس میدارم :|