میریم که داشته باشیم

بگم از امتحان امروز که بسیار مسترس ناک بود آقا ما اصن هواسمون نبود فردا ارتحالیدی هست و ملت میرن مسافرت خیلی دل به نشاطانه حرکت کردیم  سمت یونی به خیال خودمان یه دوره ام با بچه ها میکنیم غافل از اینکه همه سر خرو کج کردن دارن میدن شمال و جاده تهران -کرج وچالوس مالوس قفل است خنثیبا سلام و صلوات 2/20 رسیدیم ینی همه دیر رسیدن .به جان خودم اصن فک نمیکردم برسم انقد که جاده قفل بود

به حول و قوه الهی 20 نشم 19 میشماز خود راضی3 واحدی ام هَ بسیار خوچحالیم میریم عشق و صفا تا جمعه کع اندیشه داریمنیشخند

/ 5 نظر / 7 بازدید
میجیک

اصن شما میدانستی هر سال این موقع مردم میان لب دریا عزاداری اینجور مردمی داریم :دی کوفت 20 بگیری[نیشخند] اصن غصه تو دارم قاسم آقا میخورم با سیر فراون[خوشمزه][شیطان]

آرزو*

هی وای من اگه نمیرسیدی چی دختر؟/[تعجب] حالا خدارو شکر 20 میشی[قلب][ماچ]

اندر احوالات

بالاخره پیدات کردم خدا رو شکر با اینهمه استرس امتحانتو خوب دادی

مریم

دیگه اندیشه ام فلفل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟خداروشکرررررررررر[ماچ]