اختتامیه

دقیقا آخرین روز کاریه 93 عیدیه یار -7 سین و محتویات 7 سین خریداری شد با خودش رفتیم بسته بندی کردیمنیشخند

قبل ای تحویل سال تشریف آوردن و بازار عیدی دادن و عیدی گرفتن گرم شد،اون شب من عیدی گرفتم و عیدی دادمچشمک

فقط خدا خدا میکردم سال تحویل شه من بخواااااااااابم،که یار بعد از سال تحویل نصفه شبی اومد و رفتیم خیابون گردی

روز اول و دوم به عید دیدنی به صورت ام پی تیری گذشت

از روز سوم هم سفر

 

سال نو مبارک

#:)
/ 3 نظر / 39 بازدید
مونا

سلام ای ناقلا عیدی گرفتن رو موافقم ، می چسبه [چشمک] حتی اگه یه چیز خیلی خیلی ساده باشه

قناری بانو

سلام فلفل عزیز سال نو مبارک امیدوارم امسال در کنار یار جان بهترین سال رو شروع کرده باشین