ولنتاین ما

بعله دیروز دوستان زمان یونی اس ام اس دادن مبنی بر اینکه امروز که ولن هست و اینا بریم پارک طالقانی هی میگم باباجان افسردگی میگیریما 3 تایی بی جفت میریم میگن نهخلاصه پا شدیم رفتیم وسط مترو همو دیدیم بعد کلی ماچ مالی و بغل بازی رفتیم سمت پارک جاتون خالی هوا بارونی و سرد بود منم فک نمیکردم سرد شه یه بافت پر پری تنم بود و کلی قندیل بستیم .عاقا یه عالمه زوجه مرتب دیدیملبخندبغل هم لم داده بودن و عشقولانه از اینایی که آدم دلش میخوادنیشخندولی نمیشه بعد از بارون مفصل و سوز هوا خورشید خانوم دراومدبغلکه به جای زوجه مرتبمون قربونش رفتیمخنده

هی به من میگن فلفل چه خبر؟

من:سلامتی

اونا:نه غیر از سلامتی .عروس نشدی؟نمیشی؟پسره خوشبختی نیومده

من:نهنیشخند

اونا:از نیشه بازت معلومه خبرایی هس

و بدین گونه تا عصر اسکل میشن

وسط پارک میم اس داده کجایی؟متفکر

من:پارک طالقانی

میم:با کی؟منم بیام

من:دوستان مونثمخندهاگه با 3 تا دختر معذب نیستی بیا

میم:من با هر شرایطی کنار میام

من:بیشوره بی ادب لازم نکرده بیایعصبانی

میم:باشعنیشخند

هیچی دیگه انقد زوجه مرتب و صحنه رمانتیک دیدم دارم عشق بالا میارمسبز

من بی ناموسم ساله دیگه بدونه زوجه مرتبم برم بیروناز خود راضی

ملت ما رو اینطوری میدیدن یحتمل3 تا خله معلوم الحال

بچه ها مامان میگفت یکی از شاگرداش خونشون تا مدرسه دوره این بچه هه ام باباش ولشون کرده رفته و این با مامانش زندگی میکنه این طفلی ام خونشون تا مدرسه دوره مدسه مامان اینا ام جزو مدارسه خاصه بچه ها کتاب متاب زیاد حمل و نقل میکنن خلاصه با اون کیف سنگین هر روز پیاده میره و بر میگرده مامانش به معاونه مامان اینا گفده بچم میرسه خونه از حال میره انقد خسته اس منم با روغن پاشو چرب میکنمناراحتمامان تعریف میکرد ومن عر میزدمگریهاینجور مواقع میخوام فردین بشم بعد یادم میفته خودمم تو جیب بابام انگلمکلافههیچی دیگه برم  دوره بابام بگردم و ممنونه خدا باشم هر وخت میام نا شکری کنم خدا از این موارد ذارت میذاره جلوم خفه شمنگران


#:)
/ 3 نظر / 6 بازدید
دختری بنام اُمید!

از دیروز هی اس ام اس ولنتاین میدن بهم، من عشق همه دخترا هستم [خنده] چقدر بده وقتی آدم میدونه چنین مواردی هست و نمیتونه کاری بکنه [ناراحت]

دختر خانوم

خخخخـــ:دی..ولنتاینت هپی مپی..سال دیگه با زوجت توی پارک طالقانی:دی.. اوووخیـــــــــــــــ..بیچاره اون طفلی:((

بهآر

ولنتاین که دیروز بود تازه!!