کرم دارم

اصن عادتمه موقع شام خوردن یه کرمی بریزم بزنم زیره دمپایی مامان دمپایی ع پاش در آد

بکوبم رو پای آبجی خانوم اذیتش کنم.به موهای بابام گیر بدم بگم کچل.قربون سوتیهای مامانم برم اصن یه وضی

بد اگه این کرما نباشه بهم میگن فلفل چته ینی انگا منتظره کرمای من هستن کرماما اگه بچه هام باشن میشن نوه های مامانم

خخخخخخخخخخ

/ 1 نظر / 4 بازدید
دختر خانوم

=)))خواهرمن کرم داری برو ماهیگیری حداقل یه درآمد زایی کن چرا اذیت میکنی خونواده رو :دی..مبزنی دمپایی مامانی رو در میاره.:))))) یعنی اون لحظه دیدن داره.. اوفــــــــ فلفل تندِ دوست داشتنی من..:-*