دل به نشاط

خیال باطلامروز چون پدر جان ماموریت تشریف داشتن ما چتر شدیم که با مامانی اینا بریم وقتی بابایی اومد دنبالمون من مثه بابا ندیده ها شوت شدم بغلشنیشخند و پس از من مامان

این بابایی من خیلی جیگره میمیرم از خوشی وقتی تو اتوبان برا مامان نازنین مریم قلبمیذاره و ولوم میره رو 100 و ما ام همراهی میکنم اصن اشکی میشم در حد بنزمژهانقد که این مرد مهربون و دوس داشتنیه من داداش ندارم همسرم که ندارمنیشخندولی بقیه مردای زندگیم فوقوالعاده ان حتا داییامبغل

میریم که داشته باشیم عقد رو

آقا ما خشگلاسیون کردیم و رفتیم سمت محل مورد نظر وقتی رسیدیم بنده به سان جو زده گان پریدم تو گفتم به افتخار دخترعمه عروس(فقط نسبت و داشتین؟) لی لی لی لی تا زه من دختر عمه ام نبودم دختره دختر عمه بودمنیشخندولی به علت روابط قوی که داشتیم منم دعوت بودم وگرنه خودم میدونم عقد مال درجه اول ها محسوب میشه

دوستانی که تو مولودیمون بودن میدونن در زمینه کِل کشی بنده یده طولایی دارمنیشخند

خلاصه که فامیلای دومادم فهمیدن بنده چه انسان خجسته ای هستم منو بردن در گروه تخسا و خانه خراب کن ها و شلوغ کن ها و ....

تا تونستم رقصیدم.مسقره بازی با مامان و خاله جانمژهکلی تخلیه انرژی شدمخیال باطل

داماد طفلکی پدر و مادرش فوت کردن در سالهای دورناراحتآقا عروس داماد در رینگ دنس بودن که یه دفعه مادر عروس وارد شد که با اینا برقصه و وقتی داماد و مادر زن خیلی عاطفی دور هم میگشتن و نگاه های مادر و فرزندی تحویل هم میدادن من عر میزدمگریهعره همراه با عشق همچین فلفل بی جنبه ای هستم منخنثی

بله مفتخرم بگم ساعت 9 رسیدم خونه 1 فصلم ام نخوندم فردا صبح ایشالاعینک

چون که دیر رسیدیم و خسته بودیم و کیکم نداشیتیم به تبریک لسانی بسنده کردیم تا فردا شب که بچه های بالا ام بیان (مامانی اینا)و تولد مبسوط بگیریم

/ 6 نظر / 6 بازدید
بیتا

اوه اوه فلفل باشی تیزباشی اشکی هم باشی[نیشخند]

میجیک

مفالک مفالک ایشالله تی عروسی ببون می جان لاکو[قلب] باز روابط عشقولانه[گریه] تو فقط این امتحانو زیر 19 بگیر[منتظر]

نویســ ــا

فلفل..تو امتحااان نداری.. تو خجالت نمیکشی بچه عایا؟؟؟هووووووووووم؟؟؟ هیچی دیه همین:دی

میجیک

گفتم ایشالله عروسی تو بشه دختر جونم[پلک] حدیث نفس: (با این کارای که این دختر در مراسم عقد میکنه میمونه رو دستمون[خنثی]) من خودم بدترم البت[نیشخند] بابایتان را میگوییم عشقولانه[گریه][خنثی]

مریم

همیشه به عروسیییییییییییییییییییی[نیشخند]