:) یکی دیگه از دخترام

بعد 20 روز بخور بخواب یونی رفتن خیلی سخته و سرخ ظهر کلاس رفتن فاجعه تره ولی خب مژبوریم

این 1 هفته تنها کاره مفیدم زنگ زدن به اون آقاهه بود که قبل عید رفتم مصاحبه گفتن 3 شنبه بیا ولی نفهمیدم 3 شنبه برم میرم سر کار یا مصاحبه مجددابله

جمعه یه کلاس شخصیت شناسی رفتم وقتی استاد گفتن 4 نفر بیان این بالا من مثه اسب یورتمه رفتم بالا قرار بود 1 دقیقه راجه به خودمون صحبت کنیم که استاد محترم تو همون 1 دقیقه زیر و روی ما رو کشید بیرون پته مونو ریخت رو اب خیلی جالی بود تیپ شخصیتم رو شناختمنیشخندولی ادامه کلاساش رو پول ندارم فعلا برم

پیرو این پست رفتم انگشترش هم خریدم ولی گوشیم یاری نکرد عکس بزارم

برا تولدم ام خودمو کنسرت دعوت کردم ایشالا برا اردیبهشتقلب

/ 0 نظر / 23 بازدید