اتاق تکونی

در راستای دور زدن تحریم ها تصمیم گرفتم خودم اتاقمو بتکونم که پروژه ای بود بس نفس گیر مامان ام از اتاق بیرون کردم که همه کارارو خودم بکنم دیدم خیلی اصرار میکنه کتابخونه رو دادم بهش بشینه خسته نشه اونارو هم مرتب کنهنیشخند 2 بار نزدیک بود از رو نردبون پرت شماوه تو و روی کمد .پنجره.کف همه رو سابیدم هفته قبل ام مثلا سرویس رو شسته بودم

مامان:من برم سرویس و بشورم؟

من:نع هفته پیش خودم شستمفرشته

مامان:په چرا اینجا کثیفه

من:یولکریه مضمن گرفتم اون لحظه

نمیدونم چرا من میشورم اونقدر تمیز نمیشه که مامان میشوره تمیز میشه شما ام  اینطوری هستین؟سوال

هیچی دیگه باطریه کامی ام سوخته و من با کامی به برقیمنیشخند

تازه شوم خورش بامیه پزیدمخوشمزه

/ 8 نظر / 7 بازدید
بهآر

خسته نباشی کوزت بانو واااای خورشت بامیه دوس دارم[زبان]

بیتا

خورش بامیه[خوشمزه][خوشمزه][خوشمزه] عااااااااااااااااااااااشقشم وای خدا...نوووش جونت

میجیک

خووو من تا حالا نخوردم از این خورشا[گریه] هی خواهر من الان از رو نردبون امدم پایین دارم برات کامنت میزارم تا پرده ها شسته شه دوباره برم اون بالا[نیشخند] آری منم موافقم مادرها 1گونه ای دیگر کار میکنند[خرخون]

دختر خانوم

خورش بامیه خوشمزست عایا؟؟؟ بعدش عاره..همیشه عمینه مامانا تمیزتر تمییز میکنند:دی

میجیک

کامنت من کو خووو؟؟؟؟؟؟؟ من بخدا نظر دادم اینجا[ناراحت] منو حذویدی؟؟؟؟[گریه]

مریم

باریک الهههههههههههههههههههههههههههه فلفل