مچکریم

همیشه قبل امتحانای یونی وقتی صحبت ترم تابستون میشد همه میگفتن نه سخته و گرمه منم با دلایل مستدل میگفتم نه خیلی ام خوبه 6 واحد در عرض 1 ماه پاس میشه میره پی کارش

القصه امروز موعد انتخاب واحد بود که شکر خدا یونی درسای تخصصی ام ارائه داده بود و ما ام خرسند بودیم از لطف خدا از ساعت 10 تا 2 نت گیر شدم اولا که سایت  یونی چت کرده بود.نت قطع میشد.رمز کارت غلط بود  و بچه ها ام یکی یکی زنگ میزدن که ما انتخاب واحد کردیم تو چرا انقد گره خوردی؟

منم در تعجب بودم چون به واقع ادم خوش شانسی هستم و برام اینهمه گیر و گرفتاری عجیب بود خلاصه وقتی پول واریز شد و صفحه من باز شد ریاضی ظرفیت نداشت فقط 3 واحد آمار رو برداشتم دنبال یه 3 واح دیگه بودم که خب پیدا نمیشد.داشتم فکر میکردم برم این 3واحدم حذف کنم و داشتم خودم و راضی میکردم که حتما قسمت نبوده و حتما کائنات عزیز چیزه دیگه برام تو آستین دارن که یه هویی چشم خورد به 3 واحد کارآموزیه عزیزمبغلنگران بودم که پیش نیاز شاید احتیاج داشته باشه که شکر خدا نداشت

و اینگونه شد که ما رستگار شدیمنیشخند

بعدا نوشت:مامای برا تعطیلات تابستون مونده خونه مامانی منم مجبور شدم برا کارای یونیم برگردم.علاوه بر اینکه بابا رو سپردن به من که یه وقت بچم به شیکمش بد نگزره مامای جان یه طوری خطاب به من میگه بچم کد بانو شده که خودم میفهمم باید خر بشم.حالا شوم چی بپزم که هم خدارو خوش بیاد هم بابارومتفکر

-چرا من با این سنم کارت ملی ندارم؟امروز وقتی مجبور شدم برا واریز اینتر نتی رمز و شماره کارت دایی جان رو بگیرم با مقادیری فحش مودبانه بهم توپید که خیره سرت دانشجویی عابر نداریخنثیمنم فرمودم(سلام میجیک)که خی کارت ملی ندارم عابر بهم نمیدن

-الان ساعت 6 هست که تازه یادم افتاده امروز باید میرفتم استرخنیشخند

-چرا با هرکی راجع به کار صحبت میکنم همه متفق القول میگن حالا زوده بزا درست تموم شه .منم دوست دارم با پا برم تو صورتشون....این در حالیست که خودشون از زمان حضرت نوح شاغل بودن

آیا شاغل بودن چیز بدیست؟

-از صبح پلاسم اینجا عایا معتاد شدم؟متفکر

/ 6 نظر / 6 بازدید
گلابتون بانو

همیشه رستگار باشی! ولی من هیچ وقت واحد تابستونی بر نمی داشتم حسش نبود![عینک]

مهدیس

عزیزم دوست داری حتما برو سر کار.اتفاقا خوبه تجربه های جدید کسب می کنی. مراقب باباجون هم باش غذاهای خوشمزه براشون بپز[ماچ]

نیا

واقعن حوصله ترم تابستون داری:-؟؟؟

میجیک

[خنده]سلام عزیزم اصن فرمودن حس خوبی به آدم میده تو اینطور فک نمیکنی![نیشخند] الان 1سوال پدر مادر دار داره گلوی منو خارش میده[متفکر] 1.مگه تو ارشد نبودی دخترم؟!!! ترم تابستانی چجوری؟:| 2.واقعا عایا شاغل بودن چیز بدیس؟[خرخون] آری شما معتادید جواب+[خنده]

میجیک

اه قپون شما فنچ خودم[نیشخند]ولی فک نکنم از کوچملوتر باشیاااا؟[متفکر] خودم هر روز میام اینجا ترکت میدم[نیشخند]

میجیک

ای چه خارجی[خرخون] الان این فناوری قدرت خداییه عایا؟[نیشخند] بهله بهله 2سال کوچملوتری[مغرور] مامور حاکم بزرگ احترام بزار[نیشخند]