راه قرضی

امروز باید میرفتم یونی صبح پا شدم دیدم مامان اس داده من رفتم جواب آزمایش آجیتو بگیرم قبل رفتن بیا ماشین و بزار دمه ایسگاه brtبعد برو ما ام اطاعت امر کردیم و ماشینو بردیم برا مامان جان.

عنر عنر رفدم یونی ریزه نمره بگیرم مسئوله آموزش میگه برو هفته بعد بیا مثلا انگار خونمون همین بغله انگار نه انگار از تهران باید تا نزدیکای قزوین برم کلافهینی کلا کارم یه ربع ام طول نکشیدخنثی

داشتم برمیگشتم استاده صنعتی رو دیدم .این استاده ترمه پیش چشم نداشت منو ببینه این ترم با هم دوست شدیم حتانیشخندبهش گفتم که میانه بهم 12 داده و اومدم واسه اعتراض

استاد:تعجب

من:ناراحت

استاد:شما شب یه اس به من بده خودم باهاش صحبت میکنم

من:قلبماچبغلحیف که دست و بال اسلام بسته است وگرنه میچلوندمش ترمه آخری

هیچی دیگه با نیشه باز راهی منزل شدم واسه مامان تعریف کرم میگه خو ماچش میکردیقهقهههمچین مامان با حالی دارم من

پدر گرامی همچنان ماموریته

#:|
/ 2 نظر / 6 بازدید
دختری بنام اُمید!

نه عزیزم، بستگی داره،میگن دکتر محرمه، اگه استادت دکتر باشه محرمه میتونی ماچش کنی حتی، اما اگه بدشانس باشی و فقط فوق گرفته باشه واقعا متاسفم کاری از دستم برنمیاد [نیشخند] آخ جون پس من میتونم رئیس جان رو ماچ کنم دکتره، چه فرصتی رو از دست دادم، اساتیدم اکثرا دکتر بودن، خب چرا الکی جلو خودمو گرفتم و ماچشون نکردم، مخصوصا دکتر ا تپلو [اوه][نیشخند]

نیایش

سلام عزیزم...از وب مریمی به اینجا رسیدم....خوشمان امده...کامل میخونمت...بعدش لینک میکنمت[چشمک]